eHealth in de Wijk

Vind jij eHealth ook zo’n abstract en diffuus begrip? 

Heb je geen overzicht meer in alle technologische ontwikkelingen binnen de zorg? 

Heb je vragen over de inzetbaarheid binnen jouw zorgsetting, bij de cliënt thuis?

Ontdek onze tools en leer meer over zorgtechnologie

Onze zorgtechnologie tools
Samen of individueel aan de slag

Passend bij klinisch redeneren en indiceren door wijkverpleegkundigen

Mix & Match, Thuiszorg & Technologie spel

Op interactieve wijze aan de slag met zorgtechnologieën. Met behulp van drie typen kaarten wordt er naar combinaties van zorgproblemen en zorgtechnologieën gezocht. Verdiepende vragen zijn toegevoegd om het onderlinge gesprek te ondersteunen.

Op interactieve wijze, in spelvorm, aan de slag met zorgtechnologie

In gesprek raken over de inzet van technologie in de thuiszorg

Geschikt voor kleine groepen tot 6 à 8 personen

Thuiszorg & Technologie app

Te alle tijde de selectie aan zorgtechnologieën gemakkelijk bij de hand met de Thuiszorg & Technologie app. Overzichtelijk ingedeeld op basis van de gezondheidspatronen van Gordon en de meest voorkomende aandoeningen in de thuiszorg. 

Geschikt voor tablets

Vereist Android 4.4 of nieuwer

Vereist iOS 10.0 of nieuwer

(tijdelijk niet beschikbaar)

Customer Journey 'indiceren wijkzorg'

Een Customer Journey, ofwel klantreis, geeft weer met wie en wanneer een klant contact heeft tijdens een klanttraject. Wij hebben tijdens ons onderzoek een Customer Journey gemaakt, maar dan op een iets andere manier. Hiermee hebben wij de werkwijze van wijkverpleegkundigen in beeld gebracht en op welke momenten zij het meest behoefte heeft aan informatie over eHealth. 

Onze kennis en inzichten
Onderzoeksresultaten en Onderwijsmateriaal

Onze tools zijn voortgekomen uit het onderzoek naar de dagelijkse praktijk van wijkverpleegkundigen. Hoe verloopt het klinisch redeneerproces? Hoe wordt de zorg van de cliënt geïndiceerd? In welke mate wordt eHealth ingezet? En welke belemmeringen en problemen ervaren de wijkverpleegkundigen bij deze inzet?

Gebruik maken van onze tools en inzichten in jouw lessen? Dat kan, wij hebben alvast een opzetje voor je gemaakt!

Onze inzichten uit de interviews met wijkverpleegkundigen over hun werkwijze staan beschreven in onze rapportage en artikelen.

Wie zijn wij?

Deze website is een resultaat van het project eHealth in de Wijk uitgevoerd door het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim. In samenwerking met twaalf partners, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA.