Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten

'Verpleegkundige Besluitvorming over de inzet van eHealth in de wijk'

In september 2017 is het onderzoeksrapport ‘Verpleegkundige Besluitvorming over de inzet van eHealth in de wijk’ opgeleverd. Deze rapportage geeft de inzichten uit de vele ‘Think Aloud’ interviews en enkele focusgroepen weer, en beschrijft het klinisch redeneerproces van de wijkverpleegkundigen en welke belemmeringen en problemen zij ervaren bij de inzet van eHealth.

'Inzicht in zorgtechnologie'

eHealth of toch zorgtechnologie? Tijdens onze inventarisatie van relevante eHealth-toepassingen die ingezet kunnen worden in de thuiszorg kwamen wij tot de conclusie dat er technologische toepassingen zijn die niet vallen binnen ‘onze’ definitie van eHealth, maar wel door wijkverpleegkundigen ingezet kunnen worden. Deze white paper beschrijft wat wij hebben geleerd en hoe wij tot de verbreding  ‘eHealth’ naar ‘Zorgtechnologie’ zijn gekomen. Uitkomst is onze selectie aan zorgtechnologieën die opgenomen zijn in onze tools. De white paper kan bijdragen aan de lopende discussie over toepasbaarheid van technologie in het zorgproces en wat we daar van kunnen verwachten. 

'Verpleegkundige keuzehulp voor indiceren eHealth'

Kort na het opleveren van ons onderzoeksrapport “Verpleegkundige Besluitvorming over de inzet van eHealth in de wijk” zijn wij ook verschenen in het ICT&Health magazine met het artikel “Verpleegkundige keuzehulp voor indiceren eHealth”, december 2017. 

Gezamenlijke besluitvorming toepassen bij keuze voor eHealth

Bij de besluitvorming rond het inzetten van eHealth interventies is naast klinisch redeneren ook gezamenlijke besluitvorming zinvol om te komen tot een eHealth-oplossing die past bij de specifieke situatie, voorkeuren en waarden van de cliënt en eventueel ook diens mantelzorgers. Het lectoraat Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim heeft onderzoek gedaan naar hoe gezamenlijke besluitvorming kan worden toegepast voor complexe situaties met meerdere betrokkenen, cliënt en mantelzorgers. Hierbij stonden mensen met dementie centraal, maar de ontwikkelde werkwijze is breder toepasbaar. In onderstaand document vindt u een zelfscore voor verpleegkundigen. Hierin vindt u de stappen van gezamenlijke besluitvorming terug. Op de website van het lectoraat Innoveren met Ouderen vindt u meer informatie over deze aanpak. 

Onderzoeksverslagen studenten

'Ontwikkeling keuzehulp'

Afstudeeronderzoek van Astrid Emmink, student Industrieel Product Ontwerpen. Het verslag omschrijft de totstandkoming van de Customer Journey en op welke manier dit heeft bijgedragen aan de ideegeneratie voor de andere tools. Daarnaast laat het verslag zien hoe het project gekomen is van keuzehulp naar informatieapplicatie, waarbij in detail te lezen is hoe het iteratieve ontwerpproces van de ‘Thuiszorg & Technologie App’ is verlopen.

'Eén tool, veel classificatiesystemen en nog meer wijkverpleegkundigen'

Onderzoek van de verpleegkundestudenten Rianne Bult en Nikkie Duijst tijdens hun minor Praktijkgericht Onderzoek in de Zorg. Met de hoofdvraag: “Hoe worden de meest voorkomende verpleegkundige classificatiesystemen binnen Nederland in het zorgproces van alledag toegepast door de individuele wijkverpleegkundige?”

'Oefening baart kunst'

Onderzoek van de verpleegkundestudenten Reensina Eind en Thessa de Vries tijdens hun minor Praktijkgericht Onderzoek in de Zorg. Met de hoofdvraag: “Welke vorm zou een training voor het eigen maken van gezamenlijke besluitvorming over het inzetten van eHealth volgens wijkverpleegkundigen moeten hebben?”

'Haalbaar leren over eHealth'

Onderzoek van de verpleegkundestudenten Lobke van den Beld en Maarten Biersteker tijdens hun minor Praktijkgericht Onderzoek in de Zorg. Met de hoofdvraag: “Volgens welke haalbare manieren en op welke momenten kan de wijkverpleegkundige haar deskundigheid over eHealth bevorderen en welke randvoorwaarden spelen hierbij een rol?”