Customer Journey

Customer Journey 'indiceren wijkzorg'

Een Customer Journey, ofwel klantreis, geeft weer met wie en wanneer een klant contact heeft tijdens een klanttraject. Tijdens ons onderzoek hebben wij een Customer Journey (CJ) gemaakt, kijkend vanuit het perspectief van de wijkverpleegkundige. Deze Customer Journey brengt in kaart hoe een nieuwe cliënt in zorg komt en hoe de verdere zorg verloopt inclusief evaluaties en herindicatie. 

De Customer Journey geeft weer wat de wijkverpleegkundige tijdens de verschillende stappen in een zorgproces doet, maar ook wat zij tijdens deze stap wil bereiken en wie er verder nog betrokken (kunnen) zijn tijdens deze stap.

Op deze manier hebben we in beeld gebracht wat het werkproces van de wijkverpleegkundige is en op welke momenten zij het meest behoefte heeft aan informatie over eHealth. De Customer Journey was dan ook de leidraad tijdens onze ideegeneratie en bij de ontwikkeling van onze tools. 

Even voorstellen...

De wijkverpleegkundige

De cliënt

De (contact)verzorgende

Hoe lees je de Customer Journey?

Bij het indiceren van wijkzorg spelen verschillende ‘personen’ een belangrijke rol. Uiteraard de wijkverpleegkundige en haar cliënt, maar de wijkverpleegkundige heeft ook veel contact met verzorgenden. Deze personages, maar ook anderen, zie je terugkomen in de Customer Journey.

Met de Customer Journey is geprobeerd om overzichtelijk weer te geven wat er in elke stap van het zorgproces gebeurt en wie daarbij betrokken zijn. Benieuwd naar wat er verder allemaal opgenomen is in de Customer Journey? Download dan onze uitleg ‘Hoe lees je de Customer Journey?’

Je eigen versie printen? Dat kan!

Download de printinstructies om jouw printer op de juiste wijze in te stellen

Zelf op kantoor de Customer Journey uitprinten op A4 formaat

Op groot formaat laten drukken bij een plaatselijke drukker?